Klauzula informacyjna monitoring

DANE Z MONITORINGU

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane z monitoringu jest  Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki z siedzibą w Koszalinie, ul. St. Staszica 6.
 2. Obraz z monitoringu przetwarzany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
 3. Odbiorcami zapisów z monitoringu mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 4. Nagrania obrazu z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nagrania. 
 5. Osoby objęte monitoringiem mają prawo do:
 • informacji o istnieniu monitoringu,
 • dostępu do nagrań, w uzasadnionych przypadkach,
 • anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 1. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 • elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl,
 • tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.

 

 

Wytworzył:
Maria Kotynia
(2018-09-03)
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2018-09-19 13:41:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2023-01-04 09:34:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki