Klauzula informacyjna - gorący posiłek

GORĄCY POSIŁEK

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 6 w Koszalinie.
 2. Szkoła przetwarza dane osobowe w celu realizacji Programu „Gorący posiłek”. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w powiązaniu z art. 106 ust. 3 oraz art. 106a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 3. Szkoła udostępni dane dziecka ajentowi, który dostarcza i wydaje gorące posiłki dzieciom.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia roku szkolnego, którego dotyczy zgłoszenie.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach opisanych odpowiednio w art. 17 i 18 RODO.
 7. Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
 8. Podanie danych osobowych, które zawiera Karta zgłoszenia korzystania z jednego gorącego posiłku jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia dziecka w programie.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 • elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl,
 • tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.
Wytworzył:
Małgorzata Koterwa-Śliwa
(2023-01-04)
Udostępnił:
Baranowska Katarzyna
(2023-01-04 08:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2023-01-04 09:33:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki