budżet - podstawowe informacje

Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie - jako jednostki budżetowej - jest BUDŻET, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy  mgr Ludmiła Podgórska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  I WYDATKÓW na 2018 rok  na podstawie Uchwały nr XXXVIII/560/2017 z dn. 21 grudnia 2017 roku (pdf.) 

 

Budżet, czyli Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie jest podzielony na dwa działy:

I -  801- Oświata i wychowanie

    dzieli się na rozdziały:
     
80101-szkoły podstawowe, 

      80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

      80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,

      80195-pozostała działalność

II - 854 - Edukacyjna, opieka wychowawcza

    dzieli się na rozdział:
      85401-świetlice szkolne

     85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wytworzył:
Ludmiła Podgórska
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2003-08-26 10:19:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Podgórska Ludmiła
(2019-09-17 08:06:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki