budzet-podatki i oplaty

Szkoła, jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej  z dniem  01 stycznia 2012 r. nie jest płatnikiem podatku VAT .  Szkoła jako podatnik korzystał będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT. Jest to zwolnienie podmiotowe .  Ponadto szkoła jest obowiązana jako płatnik  obliczyć i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy przekazuje szkoła w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na rachunek urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania

Wytworzył:
Ludmiła Podgórska
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2003-08-26 11:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Podgórska Ludmiła
(2013-06-18 10:45:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki