Udostępnianie danych

 Dane są udostępniane przez upoważnionych pracowników szkoły z zachowaniem przepisów zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych

oraz Ustawie o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

Wytworzył:
Bogumiła Górecka
(2019-11-25)
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2019-12-05 13:42:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Górecka Bogumiła
(2019-12-05 13:42:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki