Postępowanie w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" 2022

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” nr sprawy: SP18.26.1.2022.KG

- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o wartości mniejszej niż próg unijny wynoszący 215 000 euro
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 324.900,00 zł brutto, w tym:

Zadanie nr 1 – dostawa gogli Wirtualnej Rzeczywistości (VR) oraz asortymentu z zakresu wyposażenia podstawowego rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 200.650,00 zł brutto;

Zadanie nr 2 – dostawa wirtualnego laboratorium umożliwiającego przeprowadzenie doświadczeń chemicznych w rzeczywistości wirtualnej, w skład którego wchodzą: gogle VR, dwa kontrolery VR, wbudowany komputer z  ekranem dotykowym, monitor dotykowy i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie wirtualnych doświadczeń – 60.000,00 zł brutto;

Zadanie nr 3 – dostawa wyposażenia stanowisk pracy, mebli i sprzętu AGD – 64.250,00 zł brutto.

 

Ogłoszenie o zamówieni

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1A.1 do  SWZ

Załącznik nr 1A.2 do SWZ

Załącznik nr 1A.3 do SWZ

Załącznik nr 1B.1 do SWZ

Załącznik  nr 1B.2 do SWZ

Załącznik nr 1B.3 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Wyjaśnienie do treści SWZ

Wyjaśnienia do treści SWZ nr 2

 

Informacja z otwarcie ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZADANIU NR 1 i 3

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU NR 2

Wytworzył:
Krzysztof Grochowina
Udostępnił:
Baranowska Katarzyna
(2022-05-05 10:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2022-06-03 19:43:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki