☰ Menu
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie
Herb Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Wtorek 22.01.2019

zaawansowane

Klauzula informacyjna - uczeń niepełnoletni

DANE OSOBOWE RODZICÓW I UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest  Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki z siedzibą w  Koszalinie, ul. St. Staszica 6
  1. Dane osobowe rodziców i ucznia, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  1. Odbiorcami danych osobowych uczniów i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Wydział Oświaty).
  1. Dane osobowe rodziców i ucznia przechowywane będą przez okres wskazany w JRWA.
  1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  1. Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  1. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

- wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

- numerów PESEL rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do systemu iDziennik),

- dotyczących zatrudnienia (w przypadku zapisania dziecka do świetlicy).

Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę nie podlegają profilowaniu.
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

Wytworzył:
Maria Kotynia
(2018-09-03)
Udostępnił:
Bogumiła Górecka
(2018-09-19 14:06:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Bogumiła Górecka
(2018-09-19 14:44:50)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X