budzet-sprawozdawczosc

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie jako jednostka budżetowa zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań jednostkowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Są to:
1) RB-27S-miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
2) Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
3) Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń  jednostki budżetowej,
4) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 

RB-27S-sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej )

 Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej 

 

Wytworzył:
Ludmiła Podgórska
Udostępnił:
Górecka Bogumiła
(2003-08-26 11:52:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2022-01-17 14:11:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki