Klauzula informacyjna - osoby odbierające ucznia ze świetlicy

OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIA ZE ŚWIETLICY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe  jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki z siedzibą w Koszalinie.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru ucznia ze świetlicy, przez jego rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie Pani/Pana zgody.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego, którego dotyczy upoważnienie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru ucznia.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:
 •  elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl,
 •  tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD.

 

 

Wytworzył:
(2021-04-08)
Udostępnił:
Baranowska Katarzyna
(2021-04-08 12:03:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Baranowska Katarzyna
(2023-01-04 09:35:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki